کودکان ماندگار، با امید به آینده می‌نگرند

تلاش برای زندگی ماندگارتر، در هر لحظه جاری است

شادی کودکان همیشه انگیزه‌ی ما برای بهتر بودن است

جدیدترین داستان‌های ما

داستان هنرمندان

چند سال پیش وقتی شروع به کار برای درآمد زایی کردم، تنها مادرم در کنارم بود. نمایشگاه های خصوصی می گذاشتیم، لباس های تک، دست دوز و دست باف. آن موقع هاوقتی صبح از خواب بیدار می شدم فقط به کارهایی فکر می کردم که بتواند کمی از بار مشکلاتم را سبک کند، اما بعد از آشنایی با کارآفرینی….

ما با همیاری هم دنیای بهتری میتوانیم بسازیم

آوای ماندگار، با پشتوانه تیم دلسوز خود تا به حال توانسته صدها زن و کودک را توانمند سازد، اگر شما هم تمایل دارید، میتوانید بازوی ما درتوامند سازی هرچه بیشتر زنان و کودکان باشید:

درباره ما

آوای ماندگار، خانه دوم زنان و دختران منطقه دروازه غار است. آنها برای ساخت زندگی بهتر و کمک به کسب درآمد خانواده در این خانه آموزش می بینند تا دست سازه هایی را خلق کنند تا زندگی خودشان و دیگران را رنگارنگ کنند.