درباره ما

by ava, بهمن ۲۷, ۱۳۹۴

آوای ماندگار، خانه دوم زنان و دختران منطقه دروازه غار است. آنها برای ساخت زندگی بهتر و کمک به کسب درآمد خانواده در این خانه آموزش می بینند تا دست سازه هایی را خلق کنند که زندگی خودشان و دیگر زنان جامعه را رنگارنگ کنند.

 

 

مرکز توانمندسازی آوای ماندگار دروازه غار حاصل ۱۵ سال تلاش مستمر برای توانمند سازی زنان و دختران است. در این مرکز علاوه بر توانمند سازی، دوره های سوادآموزی نیز برای زنان و دختران برگزار می شود.

در آغاز حرفه انتخاب شده خیاطی و راسته دوزی با چرخ صنعتی بود ولی مدتی بعد بافتنی با دست و با ماشین و سوزن دوزی و …. نیز به آن اضافه شد.

آموزش کار به دختران و زنان تا بتوانند بر روی پاهای خود استوار بایستند و نیازهای خود و خانواده را تامین کنند و درکنار آن ، مهارت های اجتماعی لازم را برای رویارویی با مشکلات درخانه و اجتماع کسب کنند.

 

 

 

خانه آوای ماندگار چه فضایی دارد؟

  • خانه آوای ماندگار توسط خانم های آموزش دیده ای که در کار خود پیشرفت کرده اند اداره می شود.
  • هرکس درکنار پیشرفت خود، مسئول پیشرفت دیگران نیز هست.
  • هرکس در مقابل کاری که انجام میدهد، دستمزدی منصفانه دریافت می کند.

 

 

از دستاوردهای این کارگاه ایجاد فضای همکاری به جای رقابت مخرب می باشد، افراد موظفند هرچه می آموزند به افراد دیگر، از جمله تازه واردان آموزش دهند؛ این آموزش می تواند یک دوخت یا یک مهارت برای بهتر زندگی کردن باشد. دستاورد دیگر این مرکز فاصله بسیار کم یادگیری با تولید است . افرادی که وارد می شوند در دوسه روز اولیه ورود ، با چرخ آشنا می شود و راسته دوزی را یاد می گیرند با دوختن ملافه که دوخت ساده ای است هم دوختن را می آموزند هم محصولی تولید می کنند و سریعا به یک درآمد اولیه می رسند.  کارگاه در برابر کار اولیه نیز دستمزدی می پردازد که بیشتر از درامد ناشی از شکستن قند می باشد. در نتیجه خانواده ها به کار دختران و زنان شان تمایل می یابند. کارگاه نیز فرصت می یابد که به این زنان ودختران خدماتی فراتر از یک دستمزد ناچیز را بدهد ، خدماتی که منجر به توانمند شدن آنان می شود.

 

 

 

 

تلاشی که با شعار ” کارکودک ممنوع ” شروع شد. لیکن حذف کودکان از چرخه کار وایجاد درآمد برای خانواده نه تنها خانواده را توانمند نمی ساخت بلکه به فقرشان دامن زده می شد و تامین ابتدایی ترین نیازهای کودک را با مشکل مواجه می کرد.

برای جلوگیری از کار کودکان در خیابان و همینطور جلوگیری از کارهای خانگی با درآمد بسیار ناچیز که تمامی اعضای خانواده را درگیر می کرد ، کارگاه ماندگار شکل گرفت.

مرکز توانمندسازی آوای ماندگار یک مرکز توانمندسازی زنان و دختران می باشد. در این مرکز نه تنها به سواد آموزی توجه ویژه می شود ( افراد بی سواد بدون شرکت در کلاس های سوادآموزی حق شرکت درکلاس های آموزش کار را ندارند) بلکه درکنار سواد آموزی می توانند از کلاسهای آموزشی برای کار شرکت کنند و درصورت ارتقا درحد یک تولید کننده خوب ، سفارش کار بگیرند.

بدین ترتیب اگر قرار است کودکان و نوجوانان کار کنند، دست کم متناسب با حرفه ای باشد که آموزش دیده اند و درآمدی مناسب با کارشان دریافت کنند.

در آغاز حرفه انتخاب شده خیاطی و راسته دوزی با چرخ صنعتی بود ولی مدتی بعد بافتنی با دست و با ماشین و سوزن دوزی و …. نیز به آن اضافه شد.

کلاس هایی که به منظور سواد آموزی به کودکان کار آغاز شد . اینک بخشی از هدف بزرگتر مرکز ماندگار شده است . آموزش کار به دختران و زنان تا بتوانند بر روی پاهای خود استوار بایستند و نیازهای خود و خانواده را تامین کنند و درکنار آن ، مهارت های اجتماعی لازم را برای رویارویی با مشکلات درخانه و اجتماع کسب کنند.

از اهداف دیگر این مرکز پرورش مربیان محلی است ، که با تقویت اعتماد به نفس و آموزش فنون مدیریت به این مسئله دست یافته ایم.

از دستاوردهای این کارگاه ایجاد فضای همکاری به جای رقابت مخرب می باشد، افراد موظفند هرچه می آموزند به افراد دیگر، از جمله تازه واردان آموزش دهند؛ این آموزش می تواند یک دوخت یا یک مهارت برای بهتر زندگی کردن باشد. دستاورد دیگر این مرکز فاصله بسیار کم یادگیری با تولید است . افرادی که وارد می شوند در دوسه روز اولیه ورود ، با چرخ آشنا می شود و راسته دوزی را یاد می گیرند با دوختن ملافه که دوخت ساده ای است هم دوختن را می آموزند هم محصولی تولید می کنند و سریعا به یک درآمد اولیه می رسند.  کارگاه در برابر کار اولیه نیز دستمزدی می پردازد که بیشتر از درامد ناشی از شکستن قند می باشد. در نتیجه خانواده ها به کار دختران و زنان شان تمایل می یابند. کارگاه نیز فرصت می یابد که به این زنان ودختران خدماتی فراتر از یک دستمزد ناچیز را بدهد ، خدماتی که منجر به توانمند شدن آنان می شود.

زنان در زمان کوتاهی آموزش فن می بینند و بدلیل فاصله کم یادگیری با تولید محصول، به ارتقا مالیدست می یابند. آموزش مهارت های زندگی برای مقابله با مشکلات عدیده شان ، آموزش بهداشت و تنظیم خانواده ، آموزش همکاری به جای رقابت مخرب، آموزش مربی گری با تقویت اعتماد به نفس برای زنانی که توان اولیه را دارند از جمله آموزش های مستقیم و غیر مستقیمی می باشد که به زنان و دختران داده می شود.

البته تاکید می کنیم این مرکز یک موسسه تولیدی نیست و تمام فرایندهایی که در آن اتفاق می افتد به منظور توانمندسازی می باشد.

 

 

اولویت های مرکز

  • توانمند سازی اقتصادی که شامل:

۱-     آموزش چرخ کاری صنعتی

۲-     آموزش خیاطی

۳-     آموزش بافندگی با ماشین و دست

۴-     آموزش تکه دوزی، جهل تکه، سوزن دوزی، کیف بافی

  • توانمندسازی اجتماعی شامل :

۱-     تقویت مهارتهای ارتباطی