بازارچه نوروزی محصولات – سال ۱۳۹۷

بازارچه نوروزی محصولات – سال ۱۳۹۷

by ava, اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

یک جمعه آخر سال ، یک جمعه ماندگار بازارچه نوروزی محصولات مرکز توانمند سازی آوای ماندگار دروازه غار
جمعه ۱۸ اسفند ۹۶
باشد که با صفای حضورتان در کافه دمن، آوایی سر دهیم ماندگار _سمیه ، نبش ویلا ،پ ۲۵۴

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*