عیدونه – نمایشگاه هنر و نوروز

عیدونه – نمایشگاه هنر و نوروز

by ava, اسفند ۱۴, ۱۳۹۴

محصولات صنايع دستي دختران و زنان هنرمند آواي ماندگار در نمايشگاه هنر و نوروز تا ٢٨ اسفند ماه
ساعت مراجعه از ساعت ١٦ تا ٢١
نیاوران انتهای مقدسی(مژده) خ میری خ عرفانی ک مریم ک صادقی روبروی رستوران پ۱۱

 

photo306866347079478008

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*